A tanúsításra jogosult szakértő egy a jogszabályban rögzített módszer szerint elvégzett energetikai számítás – 7/2006. (VI.30) TNM – végeredménye alapján végzi el a tanúsítást. Besorolja az épületet A – G kategóriába az alapján, hogy az így kapott úgynevezett összenergetikai mutató értéke hány százaléka az épülettípusra vonatkozó követelményértéknek.

Új épületeknél az energetikai számítást az engedélyezési tervvel együtt kell elkészíteni, hiszen az épület tervezőjének építési engedélyezési eljárásra történő beadásakor nyilatkoznia kell arról, hogy 7/2006-os rendelet szerint az épület megfelel az előírt energetikai követelményeknek, tehát energetikailag legalább “C” besorolással rendelkezik.

Ekkor a tanúsító dolga az, hogy a tervdokumentáció, a meglévő energetikai számítás és a felelős műszaki vezető írásos nyilatkozata birtokában (mely szerint az épület a terveknek megfelelően készült), ellenőrizve a dokumentációt, kiállítja magát a tanúsítványt. Abban feltünteti a megrendelő és a tanúsító adatait, közli az épület energetikai jellemzőit és az épület energetikai besorolását.

Azokban az esetekben amikor a tanúsítónak nem áll rendelkezésére energetikai számítás (nem új építésű épületről van szó, vagy az engedélyezési dokumentáció nem tartalmazza azt), a tanúsítás kiállítása előtt ezt a számítást el kell végeznie. Ennek során fel kell dolgozni az egész épületet a határoló felületeivel, szerkezeteivel és a teljes épületgépészetével együtt.

Szükség van tehát egy komplett tervdokumentációra és a megrendelő tájékoztatására minden olyan adatról, melyet a dokumentumokból nem lehet megtudni. Ha egy meglévő épületnél nem áll rendelkezésre semmilyen tervdokumentáció, abban az esetben az épületet a tanúsítónak fel kell mérnie, és a szükséges rajzokat el kell készítenie.

Minden olyan esetben, ahol a tanúsító végzi el a tanúsításhoz szükséges energetikai számítást, a munka nagysága és ellenértéke az épület méretétől és annak bonyolultsági fokától függ. Természetesen az energetikai tanúsítvány (számítások alapján történő) kiállítása ebben az esetben is jogszabályban rögzített díjazású.

Ha az épületnek C kategóriánál rosszabb a minősítése, akkor a tanúsító a megrendelő döntése szerint javaslatot tesz arra, hogy milyen korszerűsítő eljárásokkal lehet az épületet energetikailag javítani. Ez a tulajdonosnak is érdeke, hiszen ez által az épület olcsóbban üzemeltethető és a piaci értéke is magasabb.