A tanúsításra jogosult szakértő egy a jogszabályban rögzített módszer szerint elvégzett energetikai számítás – 7/2006. (VI.30) TNM – végeredménye alapján végzi el a tanúsítást. Besorolja az épületet

AA++ (minimális energiaigényű)  – JJ (kiemelkedően rossz)

kategóriába az alapján, hogy az így kapott úgynevezett összenergetikai mutató értéke hány százaléka az épülettípusra vonatkozó követelményértéknek. (2021 január elsejétől ez a követelmény érték lakóépületekre 100kWh/m2év.)

Energetikai tanúsítvány készítendő ingatlan adás-vételekor, bérbeadásakor, valamint használatba vételi eljáráshoz.

Új épületeknél az energetikai számítást az építési tervekkel egyidejűleg el kell elkészíteni, s az új épületnek meg kell felelnie a hatályos energetikai követelményeknek. A jelenlegi követelmény érték az úgynevezett közel nulla szint, mely előírásokat tartalmaz az épületszerkezetekre egyenként, az épület egészére, valamit a felhasználandó megújuló energia mértékére. (A megújuló energia felhasználására vonatkozó kötelezettség indokolt esetben, hatékonyabb szerkezeti minőségekkel helyettesíthető.)

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítéséhez a tanúsítónak ismernie kell az épület geometriai méreteit, az összes külső határolószerkezet jellemzőit, valamint a légállapot és használati melegvíz előállítását végző gépészeti rendszerek jellemzőit.

Ha az energetikai tanúsítónak nem áll rendelkezésre az épület valamilyen korábbi építési tervdokumentáció, az épületet fel kell mérnie. A felmérési tevékenység az épület méretétől függően rendkívül megnövelheti a munkaidőt, valamint a munkadíjat.

Meglévő épület bármilyen célú tanúsításakor, a tanúsító köteles a tanúsítványban rögzíteni azokat a felújítási javaslatokat, melyek elvégzésével az épület elérheti az úgynevezett költségoptimalizált, vagy közel nulla szintet.

Az épület energetikai tanúsítványa a kiállítástól számított 10 évig érvényes. (A 2016 előtt készült tanúsítványok, az időközi jogszabály változások miatti eltérő minősítési értéke a hiteles feltöltő rendszerben, módosított borítólappal aktualizálható.)